Även om jag upplever att jag nått en viss framgång i arbetslivet, ser jag det ändå som viktigt att tjäna Gud och människor. Byggbranschen har präglat mitt liv, men jag är samtidigt också en byggare i Guds rike.

Jag växte upp i Sundom, Vasa, under trygga förhållanden. I mitt hem rådde flit och arbete, ett arv som jag uppskattar.

Min far grundade företaget Vasa Byggnadsreparation Ab. Där skulle jag komma att göra min livsgärning, efter att jag först jobbat som ansvarig byggmästare i 13 år vid ett stort byggföretag, K. E. Nyman. Jag upplever att jag skapats för att bli byggare och företagare. Därför utbildade jag mig inom detta område.

Mitt dagliga arbete har varit en form av gudstjänst, då jag också ser arbetet som en kallelse, en heltidstjänst för Gud.

Att utöva ledarskap och bära ansvar i arbetslivet och i olika organisationer har känts naturligt för mig, även om det ibland har varit krävande. Jag har också upplevt Guds ledning inför olika uppdrag inom bl.a. politik och församlingsliv samt missions- och hjälpverksamhet. Jag är också ledare för ICCC Finland, den internationella kristna handelskammaren, vilket jag varit under många år, samt honorärkonsul för Benin och Israel.

Uppdragen har krävt ständig förkovran och ett nära beroende av Gud.

Mina föräldrar kom till tro när jag var 13 år. Då kände jag en stark dragning att också uppleva samma sak och bjuda in Jesus i mitt liv. Det hände ett år senare. Jag fick en äkta glädje och tillvaron fick en helt ny mening, vilket har präglat mig för resten av livet.

I 40-års åldern föddes ytterligare en längtan att uppleva Gud mer påtagligt och konkret. Det här ledde till att jag fick ett starkt möte med Gud som blev livsförvandlande. I processen då jag överlät mig själv till honom, fick livet en ny inriktning. Det blev så mycket mer spännande, intressant och betydelsefullt.

Samtidigt föddes en starkare kärlek till människor, församling och till Guds verk. Jag fascineras över att så många oväntade dörrar har öppnats för mig att betjäna människor i många nationer. Utan dessa spännande uppdrag Gud lett mig in i, hade jag inte haft anledning att skriva någon bok om allt gott som Gud har gjort i mitt liv. Men det har jag nyligen gjort.

I boken Bygga upp har sin tid berättar jag också om djupa svårigheter och prövningar jag mött. Men Gud har hjälpt mig genom allt på ett suveränt sätt.

I processen jag nyss nämnt om att överlåta mer till Herren, är min erfarenhet att vi får så mycket tillbaka. Jag fick ett liv med stort L. Därför är jag djupt tacksam till Gud för att jag får leva ett liv med ett högre syfte.

Även om jag egentligen nått pensionsåldern, vill jag aktivt fortsätta att utföra olika uppdrag som är betydelsefulla för Gud.

I Gudsmötet föddes också en unik längtan att bli en generös givare. Jag fick även en kallelse att leda och stötta projekt till exempel i Afrika, och förmedla välsignelse i form av ekonomiskt stöd. Det är också ett sätt att tjäna Gud. Generositet hör ju till Guds karaktärsdrag. Jag har fått uppleva Guds välsignelser i mitt liv och därför har det varit en glädje och inspiration att vara givmild.

Jag är djupt tacksam för allt som Gud har gett, och alla olika slags uppdrag som jag anförtrotts. Jag tror att Gud har en plan för alla människors liv och att vi alla har fått gåvor att förvalta.

Jag ångrar aldrig att jag valde att följa Honom.