Kurt-Erik Nordin har idag i nästan 30 år varit vd för Närpes största företag, Närpes Trä och Metall. Företaget är verksamt i 17 länder och har idag cirka 600 anställda. Men Nordin har inte alltid varit den frimodiga, glada människa han är idag.

Jag hade en troende mamma och gick som barn flitigt i söndagsskolan. Men under ungdomsåren föll min barnatro mer och mer i bakgrunden. Till det yttre hade jag det bra, men det fanns inget mål och ingen mening i mitt liv. Jag minns att söndagarna var en plåga för mig.

Förändringen kom när vi just hade byggt ett stort egnahemshus för min familj, hustru och tre barn. Var det här allt livet hade att ge, finns det inget mer, frågade jag mig. När frågan om meningen med livet trängde sig på började jag läsa olika filosofer. De såg problemen men hade inga svar. Sedan frågade jag mig varför jag inte skulle kunna läsa Bibeln också. När jag var säker på att ingen var hemma började jag läsa. När jag för andra gången läste Johannesevangeliet började bitarna falla på plats. Jag började inse att Jesus är vägen, sanningen och livet samt världens frälsare.

Det här ledde till att jag började be. Jag upplevde då att Gud ställde en fråga till mig: – Vågar du ge dig helt åt mig? Jag var rädd att svara ja. Jag var ju företagare och hade ingen lust att fara till Afrika som missionär. Jag ville inte ge ett klart svar. Frågan kom på nytt en andra och en tredje gång. Då upplevde jag att frågan inte skulle komma en gång till. Jag måste svara nu. Då sade jag åt Gud: – Du får göra vad du vill med mig, upphöja mig eller trampa ned mig.

Då kom en glädje och en frid som jag inte kan beskriva över mig. Jag kände det som om jag skulle ha kunnat gå på vatten. Allt fick en mening. Söndagarna var inte mera skrämmande. Jag började också berätta om min nyvunna tro på arbetsplatsen.

Men jag var fortfarande rädd att engagera mig i olika projekt. Jag upplevde då att Herren sade till mig att jag skall sluta att hela tiden säga nej. Jag beslöt mig då att börja säga ja istället. Jag bad Gud att det inte skulle bli för mycket. Och han har hjälpt mig så att det har fungerat.

Jag gick med i en organisation som sprider Biblar och började dela ut Nya testamenten i skolorna. Sedan drogs jag in i att börja arbeta med kristen lokal-tv.

Jag läste Jesu ord i Johannesevangeliet: ”Jag ber att de alla ska vara ett.” Det ledde till att vi grundade ett ekumeniskt centrum i Närpes för att Jesu bön skulle förverkligas här i våra trakter. Centret har idag över 500 medlemmar.

Jag ber varje dag för företaget och speciellt för större beslut som firman skall ta. Till exempel fanns det några hinder i vägen när vi skulle bygga en ny industrihall. Jag började be för saken och fick se hur hindren röjdes undan.
Min tro har gjort att jag vågar satsa. Jag vill vara med och skapa arbetsplatser och få människor att trivas.