Även ditt liv kan förvandlas

Brottslighet, ekonomiska problem och mänskligt lidande verkar vara bestående fenomen i vår värld. Många känner oro inför framtiden. Jesus erbjuder oss ett alternativ. Han uppenbarar för oss i Bibeln att det är möjligt för människan att få frid med Gud. Jesus är vägen till försoning mellan människan och Gud.

Kraft till förändring får vi av Jesus. Bibeln berättar om Jesu födelse, Hans undervisning, död och uppståndelse. Den låter oss också få veta vad Jesus erbjuder oss – nämligen kärlek, förlåtelse och en ny början i våra liv.

 
 
 

Polkupyöräilijä

Varför är Gud intresserad av dig?

Det var Gud som skapade dig. Han älskar dig så mycket att Han vill tillbringa evigheten med dig. Jesus säger: ”Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.” (Johannesevangeliet 3:16)

Profeten Jeremia låter dig veta vilka tankar Gud har om dig: ”Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.” (Jeremia 29:11)

Jesus kom till världen för att vi skulle få en personlig relation med Gud. Han ger oss en mening med våra liv.

 

maisemaKan du frälsa dig själv?

Guds ursprungliga plan var att vi skulle ha en nära relation med Honom. Vi är dock envisa och själviska av naturen och ofta även oförmögna att leva i enlighet med våra löften.

Sanningen är att vi behöver Jesus. I Bibeln står det att ”alla har syndat och saknar härligheten från Gud” (Romarbrevet 3:23). Trots våra goda försök blir det fel, och vi snavar. Det kan handla om ett aktivt uppror eller en passiv likgiltighet i relationen till Gud. Bibeln kallar sådana attityder för synd. Synd innebär andlig, själslig, fysisk och evig skilsmässa från Gud, för ”syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre” (Romarbrevet 6:23).

Vi vill kanske försöka nå Gud i egen kraft, men det kommer inte att lyckas. Att utföra goda gärningar eller omfatta en ny filosofi eller livsstil räcker inte. I egen kraft kan vi omöjligen låta bli att handla fel.

KärlekKärlek

När Jesus Kristus gav sitt liv för oss, öppnade Han den enda vägen till vänskap med Gud.

Genom Jesus kan vi uppleva Guds kärlek och lära känna Gud och Hans vilja för våra liv.

Synden skiljer oss från Gud. Jesus dog på ett kors på en kulle vid namn Golgata utanför Jerusalem och tog på sig det straff som borde tillhöra oss på grund av våra onda gärningar. Jesus sade på korset: ”Det är fullbordat.” (Johannesevangeliet 19:30) Försoningen som Jesus erbjuder oss är perfekt och tillräcklig. Inget behöver eller kan tilläggas till den. Den kan enbart tas emot.

I stället för att själva försöka nå Gud med våra ansträngningar, kan vi helt enkelt ta emot den nåd som Jesus erbjuder oss. Han säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Johannesevangeliet 14:6)

Jesus säger också: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör, och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö.” (Johannesevangeliet 11:25–26)

TroTro

Jesus inte bara dog för våra synders skull, utan Han uppstod också från de döda! Han övervann dödens makt. Därför kan Han ge oss evigt liv. När vi tar emot Jesus Kristus som vår Frälsare och Herre, får vi syndernas förlåtelse. Samtidigt börjar vi uppleva Hans kärlek, och meningen med våra liv börjar klarna. Att du tar emot Jesus betyder att du tror att Han är Guds Son och den som betalat för våra synder.

Att ta emot Jesus och erkänna Hans försoningsverk kan jämföras med ett tåg som är på väg till en viss slutstation. Slutstationen heter himlen. Om någon inte stiger på tåget, kan han inte ta sig till slutstationen. Det hjälper inte att man vet vart tåget är på väg. Man måste också stiga på tåget. Biljetten är redan betald – Jesus har betalat den.

 

LöfteAtt ha tro innebär inte bara att man godkänner med sitt förstånd att Jesus är Guds Son. Jesus väntar på att du personligen ska överlåta dig till Honom. Om du gör det, fattar du ditt livs viktigaste och bästa beslut.

Överlåtelsen sker när jag vänder mig till Gud. Jag bekänner att jag handlat fel mot Gud, mina närmaste och mig själv, och jag ber Gud om syndernas förlåtelse. Då kommer Han in i mitt liv som en verklig förändringskraft. När du är redo för det här beslutet, berätta det för Gud. Om du inte vet vad du ska säga, kan du be så här:

”Herre Jesus Kristus, jag bekänner för Dig min synd.
Jag ångrar allt ont jag gjort.
Förlåt mig för mina synder och ta emot mig som Ditt barn.
Jag vill vända mig bort från allt som jag vet är fel.
Jag tror att Du är Jesus Kristus, Guds ende Son, och att Du dog för mig på Golgata för att försona min synd.
Jag vill följa Dig.
Jag vill bekänna Dig som min Herre också inför människor. Fyll mig med Din Helige Ande. Hjälp mig att förstå Bibeln.
Tack för att jag nu är ett Guds barn, så som Du lovat. Jag får tro att jag fått syndernas förlåtelse och att Du alltid är med mig. Amen.”

Efter att du bett så här, kommer Jesus Kristus in i ditt liv i enlighet med sitt löfte.

När du accepterat vad Jesus gjort för dig, har du blivit medlem i Guds familj. När vi bekänner våra synder, blir vi förlåtna. Var och en som tror på Jesus får evigt liv i gåva. Det eviga livet börjar redan på jorden och fortsätter i himlen, hos Gud.

När vi tar emot Jesus och erkänner Hans försoningsverk, får vi kraft att bli Guds barn. Gud lovar oss i sitt Ord: ”Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.” (Johannesevangeliet 1:12) Vår syndaskuld är försonad. När du bekänner din synd, får du förlåtelse för den. Gud lovar att du ska få bo hos Honom i all evighet.

Vem regerar över ditt liv?

Varje cirkel föreställer en människas liv och varje tron beskriver hur man styr sitt liv. Cirklarna beskriver tre olika slags människor.

Människan utan Gud

Människan utan GudEn människa, som inte har någon relation med Gud, har inte öppnat dörren för Jesus, och därmed bor inte heller den Helige Ande i henne. Jesus är inte en del av den människans liv utan befinner sig utanför cirkeln. En sådan människa regerar själv över sitt liv.

 

Den kristna människan som förtröstar på sig själv

Kristen människa som förtröstar på sig självDen kristna människan som förtröstar på sig själv har visserligen tagit emot Jesus men förtröstar fortfarande på sina egna ansträngningar i livet. Hon strävar efter att själv regera över sitt liv. Kristus finns förvisso i en sådan människas liv men får inte ha någon makt över det.

 

Den kristna människan som förtröstar på Gud

Den kristna människan som förtröstar på Gud har tagit emot Jesus som sin Herre och Frälsare. Hon litar på den Helige Ande och lever ett kristet liv. Jesus finns i en sådan människas liv, och dessutom leder Han henne i livet.

 

Vilket av exemplen beskriver dig?